Archeologie in de klas: spelenderwijs leren over archeologie en geschiedenis
Impressie?
Ontdekken en proberen
Impressie?
Previous
Next

Welkom bij Archeoles

Archeoles is een educatief platform voor archeologie en geschiedenis voor verschillende doelgroepen: van basisschoolleerlingen tot middelbare scholieren – van alle niveaus en jaarlagen – tot volwassenen. Naast workshops op scholen en cursussen in educatieve instellingen, buurthuizen en bibliotheken, geef ik lezingen en workshops aan volwassenen. Ik geef bovendien ook rondleidingen in het Allard Pierson Museum te Amsterdam. Met Archeoles wil ik onder meer bewerkstelligen dat kinderen tijdens hun schooltijd naast secundaire literatuur en enkele primaire bronnen in de vorm van oude teksten, ook kennis kunnen maken met materiële bronnen die inzicht kunnen geven in historische samenlevingen: archeologische vondsten en replica’s zijn de sterren in mijn workshops!

Over mij

Esther van den Brink (MA)

Ik behaalde een bachelor Geschiedenis en een master Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast voltooide ik een bachelor Archeologie en Prehistorie en een Master Historische Archeologie van Noordwest-Europa. Ik ben gespecialiseerd in de Romeinse tijd in Noordwest-Europa, en dan meer specifiek het Romeinse aardewerk. Na een korte wetenschappelijke carrière op het gebied van Romeins aardewerkonderzoek heb ik mij verder toegelegd op educatie. Sinds 2014 geef ik workshops en cursussen over archeologie en geschiedenis. Onder de naam Archeoles werk ik sinds 2020 ook als museumeducator/rondleider voor het Allard Pierson Museum te Amsterdam. In het kader daarvan heb ik een traning in Visual Thinking Strategies (VTS) met succes afgerond. In datzelfde museum was ik eerder al actief als vrijwilliger op de Archeohotspot. Daarnaast ben ik de coördinator van de Young Underground Professionals, een platform van young professionals met een frisse blik op archeologie en publiek. Samen met andere leden organiseer ik sinds 2018 onder meer de jaarlijks terugkerende Archeonacht in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Adres

  • Botterstraat 148
  • 1034 BV Amsterdam
  • Tel: 0641587616
  • KvK: 727304047